Hvad er ernæringsterapi?

Ernæringsterapi som jeg har lært det, baserer sig på principperne for functional medicine. Det vil sige princippet om at man ved at bruge kost og ernæring som værktøj, kan opnå en funktionel forbedring.

Historie

Ideen om Functional Medicine blev skabt i 1990 af Dr. Jeffrey Bland for at imødekomme den voksende udfordring med kroniske sygdomme. I 1991 oprettede han og hans kone Susan Institute of Functional Medicine (IFM) for at implementere Functional Medicine-begrebet i den amerikanske sundhedssektor. Ideen har siden bredt sig til andre dele af verden, og flere af mine undervisere fra Center for Ernæring og Terapi (CET) har taget dele eller hele uddannelsen som funktionelle medicinere hos IFM. Derfor er ”functional medicine”-tankegangen også en integreret det af hvordan jeg arbejder med ernæringsterapi. I USA er det primært læger og lignende fagpersoner der har taget tankegangen til sig, men i Danmark er det primært ernæringsterapeuter der arbejder med functional medicine. Jeg vil gerne understrege at functional medicine i sin form i Danmark på ingen måde skal ses som en konkurrent til lægens praksis og konklusion, men udelukkende skal ses som et supplement og en hjælp til mennesker der har brug for lidt mere. I det følgende bruger jeg begrebet ernæringsterapi i stedet for functional medicine.

Princip

Et ernæringsterapeutisk forløb vil fastlægge hvordan, hvorfor og hvornår sygdomme og skavanker er opstået og vil søge at genoprette helbredet og fremme optimalt helbred ved at finde de dybereliggende årsager til sygdomme/skavanker for hver enkelt klient. Grunden til at en ernæringsterapeut vil forsøge at finde årsagerne til symptomerne fremfor blot at behandle symptomerne er, at man, ved at behandle årsagerne kan mildne symptomer og i nogle tilfælde helt forhindre at de opstår. Symptomerne er jo netop kun et symptom på noget andet, og dette ”andet” vil ernæringsterapeuten gerne finde frem til. For at opnå dette er det nødvendigt at ernæringsterapeuten og klienten arbejder tæt sammen. Det er nødvendigt at se på de underliggende årsager for sygdom og skavank, og at se på sammenhængen mellem genetik og miljømæssige faktorer og livsstilsfaktorer der kan påvirke helbredet. Det er nødvendigt at ernæringsterapeuten får en detaljeret forståelse af hver klients livsstil og genetiske og biokemiske baggrund, derfor kræver en ernæringsterapeutisk behandling et tæt samarbejde mellem ernæringsterapeut og klient da det er vigtigt at der er tillid imellem dem for at finde de rigtige bagvedliggende årsager. Ernæringsterapeuten vil derfor gerne høre om alt der sker med dit helbred og dit liv, det hele på en gang, så vi kan stykke det hele sammen til en sammenhæng. Populært sagt ser ernæringsterapeuter på hele kroppen og ikke kun på det enkelte symptom, fordi vi mener at alt er forbundet og hænger sammen.

Hvad ser vi på?

En ernæringsterapeut vil typisk undersøge hver klients: • Personlig livsstil • Unikke biokemi • Genetiske prædispositioner • Miljøfaktorer og toksiske belastning En sygdom kan have mange forskellige årsager, og på samme måde kan en årsag resultere i mange forskellige sygdomme/forhold. Derfor vil en ernæringsterapeut forsøge at adresserer de specifikke sygdomsårsager for hver enkelt klient – og ikke to behandlinger er ens. Ved at se på de bagvedliggende årsager til sygdommen / symptomet bliver ernæringsterapeuten nødt til at adressere og identificere sygdommens kompleksitet for at finde årsagen. Et ernæringsterapeutisk forløb vil behandle hele systemet, ikke kun symptomerne. Mange gange er det på den måde muligt at afhjælpe kliniske ubalancer før åben sygdom er til stede. Ved at gå fra det traditionelle sygdomscentrerede fokus til en mere holistisk og personlig tilgang imødekommer ernæringsterapi hele personen, ikke kun et isoleret sæt symptomer.

Ernæringsterapeuttræet

Ernæringsterapeuter bruger ofte en analogi af et træ og dets rødder til at beskrive ernæringsterapi-modellen. Hvor lægen og den almindelige symptombehandling forholder sig til alt over jorden så ser den funktionelle mediciner på hele træet med fokus især på det der findes under jorden, – de dybereliggende årsager. Se Ernæringsterapeuttræet