Ernæringsterapeuter bruger ofte et billede af et træ og dets rødder til at beskrive ernæringsterapi-modellen. Hvor lægen og den almindelige symptombehandling forholder sig til alt over jorden så ser ernæringsterapeuten på hele træet med fokus især på det der findes under jorden, – de dybereliggende årsager.

Min datter har tegnet dette træ til brug i min ernæringsterapeutiske praksis.