Faste og fastelængde er forbundet med mikrobiotaen. Det er vist at når mus faster i 24 timer får de en højere andel af Bacteroidetes end ikke fastende mus, selv om der er lige store mængder kropsfedt i begge grupper.

Kotzampassi et al fandt at selv om der er sparsomme humane data så gælder det også for mennesker at fedtdeponering bliver favoriseret ved tilstedeværelse af en speciel mikrobiota. De betragter en reduceret bakteriel diversitet som helhed og en ændret repræsentation af bakterielle gener generelt som en væsentlig årsag til påvirkning af de mekanismer der sandsynligvis er involveret i overvægt/fedme.

Turnbaugh (2009) har karakteriseret det fækale mikrobielle miljø hos voksne kvindelige én- og tveæggede tvillingepar, der var sammenfaldende slanke eller overvægtige, og deres mødre. Dette for at undersøge hvordan værtsgenotype, miljøeksponering og værtsovervægt påvirker mikrobiomet. Resultaterne viser at mikrobiomet er delt mellem familiemedlemmer men at hver enkelt persons mikrobiota varierer inden for de bakteriestammer der er til stede, med en sammenlignelig variation mellem voksne én- og tveæggede tvillinger. Denne familiære lighed er også påvist af Goodrich (2014) der har studeret tvillingepar og har identificeret en bakteriefamilie (Christensenellaceae) der er arvelig og mere almindelig hos slanke individer. Denne bakterie var i stand til at beskytte mod overvægt når den blev transplanteret til mus. Goodrich (2014) og Baumont (2016) har påvist at overvægtige har en mindre diversitet i deres mikrobiota end normalvægtige. Dette er også påvist af Tilg (2009) samt Kallus (2012), der begge har vist at individer der er blevet overvægtige pga. en vestlig kost har et dramatisk fald i diversitet, se figur nedenfor.

Mikrobiotaen hos mus der har fået CHO kost hhv. vestlig kost.

 

Hos mus der har fået vestlig kost ses der en reduktion af mængden af Bacteroidetes og en tilsvarende stigning i mængden af Firmicuter, og et dramatisk fald i den generelle diversitet. Der ses en opblomstring af Firmicuten Mollicut.

Referencer benyttet i dette indlæg:

  • Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, Cantarel BL et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. Nature. 22. januar 2009, 457, s. 480-485.
  • Kotzampassi K, Giamarellos-Bourboulis EJ, Stavrou G. Bacteria and Obesity: The Proportion Makes the Difference. Surgery: Current Research. 2013, (3)5, s. 1-6.
  • Tilg H, Moschen AR, Kaser A. Obesity and the Microbiota. Gastroenterology. Maj 2009, s. 1476-1483.
  • Kallus SJ, Brandt LJ. The Intestinal Microbiota and Obesity. Journal of Clinical Gastroenterology. 2012, s. 16-24.
    Goodrich JK, Waters JL, Poole AC, Sutter JL et al. Human Genetics Shape the Gut Microbiome. Cell. 6. november 2014, s. 789–799.
  • Beaumont M, Goodrich JK, Jackson MA, Yet I, Davenport ER et al. Heritable components of the human fecal microbiome are associated with visceral fat. Genome Biology. 26. september 2016, s. 1-19.