Ley, Turnbaugh et al har i dyreforsøg vist at der er forskel på tarm-mikrobiotaen hos overvægtige hhv. slanke individer. Deres første forsøg var i mus, hvor de viste at overvægtige mus har signifikant færre Bacteroidetes end de slanke mus og en tilsvarende større mængde Firmicuter For forklaring af Firmicutter og Bacteroidetes, se indlæg Overvægt, tal og data samt mikrobiom / mikrobiota – definitioner og forklaring, del 1 af hovedopgave om Microbesity.
Den samme forskergruppe transplanterede mikrobiota fra overvægtige hhv. slanke mus til sterile mus og fandt at ved den samme kost fik de sterile mus der havde fået mikrobiota fra de overvægtige mus en forholdsmæssig større øgning af kropsfedt i forhold til de mus der fik mikrobiota fra slanke mus. Det modsatte var ikke tilfældet, altså at de mus der fik mikrobiota fra slanke individer selv blev slanke. Forskergruppen lavede et lignende forsøg med menneskemikrobiota. De transplanterede mikrobiota fra hhv. slanke og overvægtige tvillinger til sterile mus; de mus der fik mikrobiota fra overvægtig tvilling fik signifikant større stigninger i kropsmasse og overvægt end de mus der fik mikrobiota fra slank tvilling; se Figur 1 nedenfor.

 

 

Kilder benyttet i dette indlæg:

  • Ley RE, Bäckhed F, Turnbaugh P, Lozupone CA, Knight RD et al. Obesity alters gut microbial ecology. PNAS. 2. august 2005, s. 11070-11075.
  • Ley RE, Turnbaugh PJ, Klein S, Gordon JI. Human gut microbes associated with obesity. Nature. 10. november 2006, s. 1022-1023.
  • Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, Cantarel BL et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. Nature. 22. januar 2009, 457, s. 480-485.
  • Garcia-Arocena D. The microbiome: We are more than we eat. The Jackson Laboratory – Blog Posts. [Online] 11. november 2015. [Citeret: 16. september 2017.]  https://www.jax.org.