Privatdatapolitik

Indsamling af personoplysninger

Når du er klient hos Mette Brahm ernæringsterapi indsamler jeg oplysninger om dig for at jeg bedst muligt kan tilrettelægge dit ernæringsterapeutiske forløb.

Disse privatdata eller personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig, det er derfor både informationer om dit navn, adresse og lignende, men det er også informationer om dit helbred og dit liv generelt som jeg skal bruge for at rådgive dig bedst muligt. Det sker f.eks. hvis du bestiller en konsultation eller et ernæringsterapeutisk forløb, og også hvis du for eksempel bestiller et foredrag/webinar eller lignende, dog skal jeg ved sidstnævnte primært bruge informationer om dit navn og adresse.

 

Oplysninger i forbindelse med konsultation

I forbindelse med konsultation indsamler jeg blandt andet information om:

  • Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og email-adresse
  • Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
  • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, brug af medicin, kosttilskud mm.
  • Vejledningsforløb, effekt, evt. andre reaktioner mm.

 

Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.

 

Computeradfærd, cookies og lignende

Jeg indsamler ikke informationer om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser) men jeg benytter cookies da jeg ikke kan komme uden om dette ved brug af en WordPress hjemmeside. Skriver du til mig via messenger/min facebookside Mette Brahm Ernæringsterapi sletter jeg beskeden så snart vores kommunikation er afsluttet.

 

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Jeg bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får mest ud af dit ernæringsterapeutiske forløb hos mig. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. – se afsnittet om ”Opbevaring af data”.

Det er kun mig der har adgang til dine personoplysninger.

Opbevaring af data

Privatdataoplysninger indsamlet i forbindelse med ernæringsterapi

Dine oplysninger opbevares så længe du er kunde hos mig. Jeg opbevarer oplysningerne i op til 5 år i aflåst arkivskab.

 

Derudover har jeg en elektronisk liste med dit navn, dato for underskrift af denne erklæring samt din email/dit telefonnummer. Denne liste opbevares på en sikret computer. Jeg skal have denne liste for at kunne kontakte dig i tilfælde af sikkerhedsbrud.

 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb af webinarer/foredrag og lignende

Disse oplysninger opbevarer jeg i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, f.eks. hvis du har adgang til et online produkt du har købt.

 

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Sikkerhed

Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Overførsel af personfølsomme oplysninger via email sker med en SSL krypteret forbindelse. Henvendelser via telefon (tale eller sms) eller Messenger er ikke krypteret.

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud (indbrud eller lignende med risiko for kompromittering af dine data) vil du blive kontaktet via email/telefon.

 

Samtykke, indsigt og klager

Første gang du er i min klinik bliver du bedt om at give samtykke til min behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Privatdatapolitik.

 

Du har altid ret til at få oplyst hvilke personoplysninger jeg har om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes.

 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail, samt helbredsoplysninger m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

Følgende står i samtykkeerklæringen som du underskriver første gang du er hos mig: ”Der gøres opmærksom på, at underskriver har ret jf. persondataloven lov nr. 429 fa 31. Maj 2000 vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt jf. §31, indsigelse jf. §35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger jf. §37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage jf. §38. For yderligere oplysninger henvises til www.datatilsynet.dk”. Du kan godt få en kopi af erklæringen hvis det ønskes.

 

Du kan også kalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig tilbage. Hvis de oplysninger der behandles om dig er forkerte har du ligeledes ret til at de bliver rettet eller slettet. Dette kan ske ved at kontakte mig på mail, brev, telefonisk eller i min klinik. Se hvordan du retter henvendelse til mig i afsnittet Kontakt.

 

Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Sletning af data

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter jeg alle informationer jeg har på dig, medmindre jeg er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

 

Kontakt

Mette Frimann Brahm er dataansvarlig for de persondata der indsamles.

 

Hvis du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder til f.eks. opdatering, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik, kan du kontakte mig på som nævnt under menupunktet “Kontakt”.