Jeg blev uddannet ernæringsterapeut i 2017. Uddannelsen som ernæringsterapeut indebærer blandt andet at jeg har fået følgende undervisning:

  • 300 timers ernæringsteori – herunder biokemi, makro- og mikronæringsstoffer: Mangel, kilder, optagelse, omsætning og afgiftning, funktionsregulering gennem kost- og livsstilsændringer, samt undervisning om ernæringsterapi ved kroniske lidelser.
  • 118 timers menneskekundskab: Krop-psykoterapi, træning i terapeutrollen og supervision, gruppe- og egenproces
  • 50 timers psykologi
  • 50 timers orientering om andre behandlingsformer
  • 10 timers klinikdrift og klientvejledning

Jeg har bestået en skriftlig eksamen i grundlæggende ernæring efter 1. del, og har efter 2. del aflagt mundtlig eksamen i videregående ernæring. Derudover har jeg skrevet en hovedopgave der omhandlede Microbesity; Mikrobiotaen i relation til overvægt, – altså en opgave omhandlende tarmflora i relation til overvægt.

Jeg er oprindeligt uddannet farmaceut i 1997. En farmaceut er en såkaldt lægemiddelekspert, der har viden om alt lige fra lægemidlets fremstilling, kvalitetskontrol, frigivelse til salg, og salg (det er typisk en farmaceut eller en farmakonom du møder på apoteket), – men også hvorfor lægemidlet virker som det gør inde i kroppen, hvordan det omdannes og hvilke bivirkninger det eventuelt måtte have.

Jeg har arbejdet som farmaceut siden jeg blev kandidat. Jeg har mest arbejdet med udvikling af nye lægemidler, produktion af lægemidler til kliniske studier, kvalitetskontrol og vedligehold af markedsføringstilladelser. Jeg har også arbejdet nogle år som selvstændig konsulent, og jeg har også nået at beskæftige mig nogle år med bivirkningsindrapportering.

Siden slut-halvfemserne har jeg oplevet at have problemer med fordøjelsen, og der var mange ting jeg ikke kunne tåle. Ved et tilfælde fandt jeg ud af at jeg er glutenintolerant, og jeg mærkede på egen krop hvor stor effekt det kan have at spise mad jeg kan tåle. Dette førte til at jeg fik en stor interesse for kostens betydning for velvære.

I 2014 skulle en del af den virksomhed jeg var ansat i lukke ned i Danmark, og det gav anledning til at jeg besluttede mig for at forfølge denne interesse for sammenhængen mellem ernæring og de følelsesmæssige aspekters indflydelse på og påvirkning af sygdom og sundhed. Derfor begyndte jeg på uddannelsen til ernæringsterapeut på Center for Ernæring og Terapi (CET) i 2014, – en uddannelse som jeg blev færdig med i november 2017.

Jeg arbejder stadig som farmaceut i en international farmaceutisk virksomhed, men nu har jeg også min egen klinik, hvor jeg tilbyder ”ernæringsfarmaceutisk” rådgivning.

Jeg mener selv at kombinationen af at være farmaceut og ernæringsterapeut giver mig et unikt udgangspunkt i forhold til at guide mine klienter hen imod en ernæring og livsstil der vil gøre dem godt.

Ernæringsterapeut er ikke en beskyttet titel, men jeg er medlem af foreningen Danske Ernæringsterapeuter og kan derfor kalde mig ernæringsterapeut DET. (Danske ErnæringsTerapeuter). For at være medlem kræves det at man lever op til nogle uddannelseskrav og at man sørger for at holde sin uddannelse opdateret ved at deltage i kurser. Når man er medlem er man automatisk dækket af foreningens erhvervsforsikring.